Kumitat Ġdid

Gheziez Membri,

Nixtiequ li ninfurmawkom li gie mahtur kumitat gdid ghal assoċjazzjoni ta' St.Patrick's Past Pupils & Friends of Don Bosco, li sa jservi bejn is-snin 2014-2017. Il-membri mahtur huma kif ser insemmu:

Patrick Grech – President
Rosemarie Bonnici -Segretarja
Eliza Ellul Bonnici – Teżorier
Simon Schembri Warren – PRO
Manuel Grech – Sports Organizer
Saviour Bianchi – Membru
Charles Cassar – Membru
Mary Cachia – Membru
Andrew Farrugia -President Onorarju

Peress li nixtiequ ngeddu l-list tal-Past Pupils, qed nitolbukom biex tinfurmawna jekk ghandkom email kif ukoll jekk tridux tibqghu tircievu minn ghandna dwar l-attivitajiet li jsiru minn zmien ghall-iehor. Tistghu tibaghtu 'sms' lis-segretarja fuq Mobile No 99854952 jew iccemplu xi membru tal-kumitat. Grazzi.

Dejjem taghkom f'Don Bosco,

Rosemarie Bonnici
Segretarja